องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


องค์การบริการส่วนตำบลรังงาม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เป้าหมายทั้ง 9 หมู่บ้าน ของตำบลรังงาม ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้การดำเนิน


องค์การบริการส่วนตำบลรังงาม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เป้าหมายทั้ง 9 หมู่บ้าน ของตำบลรังงาม ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์.

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-24
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-04