องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกันภัยทางน้ำ "ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย" (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)


วันที่  7  กุมภาพันธ์  2567  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  ได้ดำเนินการโครงการป้องกันภัยทางน้ำ"ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย"  ณ  สวนน้ำแม่ฟ้าเนินสง่า  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-24
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-04