องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


โครงการด่านชุมชนและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล(วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567)


วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้ดำเนินการโครงการด่านชุมชนและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล(ช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2567) ณ อาคารศูนย์(อปพร.) บริเวณทางโค้งบ้านโกรกตาแป้น หมู่2 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน)

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-24
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-04