องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (วันที่ 20 ธันวาคม 2566)


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเริ่มจากเส้นทางสามแยกบ้านหนองตอ หมู่5 ถึงทางเข้าหมู่บ้านรุ่งอรุณ หมู่8 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  (ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน)  

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-24
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-04