ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อบต. รังงาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ทำงานเพื่อท้องถิ่นของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ไตรมาศที่ 1) 
     
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 
      องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 และเพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงขอประกาศใช้แผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560... 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์... 
     
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตูม หมู่ 8... 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ร่วมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น... 
     
รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจ... 
     
ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต หยุดการคอร์รัปชั่น... 
     
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวก... 
     
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น... 
     
อบต.บ้านนา ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2560... 
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ไตรมาศที่ 1)... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยยาง ม.2 บ้านโกรกตาแป้น
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้ยรวก(ตอนล่าง) ม.4 บ้านรังงาม
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต(ชนิดไม่เสริมเหล็ก) ม.9
   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองหญ้ารังกา ม.5 บ้านหนองตอ
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.9
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายรอบลำตลาด บ้านตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
   ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าไร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 (จุดล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค หมู่ที่ 1 (สายทางจากวัดหนองโค - ทางโค้ง)
   ประกาศราคากลาง ปปช.7 ตู้สาขาโทรศัพท์
ข่าวย้อนหลัง

 
ด้านงานสาธรณสุข
ด้านงานสาธรณสุข  


ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "ทุ่งดอกกระเจียว"
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "ทุ่งดอกกระเจียว"  

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม  

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.รังงาม เลขที่ อ.002/60  ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ 263,000 บาท


 

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยายน 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.180.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,220,470

 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-810307-8  Fax : 044-810307
Email : -
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.